Adviesorganen

Screenshot of www.advieshulpmiddelen.nl

Advies Hulpmiddelen

Deze site wil de belanghebbenden ondersteunen en advies verlenen in hun zoektocht naar de geschikte oplossing voor hun problemen op het gebied van wonen en vervoer.
Daarnaast bevat de website informatie over diverse hulpmiddelen, oplossingen, en wet en regelgeving.

Screenshot of hulphondenvoorautisme.nl

Hulphonden voor Autisme

De doelstelling van Hulphonden voor Autisme is kinderen en (jong)volwassenen eigen kwaliteiten en mogelijkheden laten ontdekken en leren inzetten.

Screenshot of geleidehond.nl

KNGF Geleidehonden

De Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF Geleidehonden) is opgericht in 1935. Doel van de stichting is het bevorderen van de mobiliteit en zelfstandigheid van visueel gehandicapten middels geleidehonden.

Screenshot of ktg-solutions.com

KTG Solutions

KTG Solutions stelt zich ten doel Europa toegankelijk te maken, zodat mensen met een mobiliteitsprobleem onbelemmerd en gelijkwaardig ‘meedoen’ in de maatschappij.

Screenshot of www.inclusionplatform.eu

Paths to Inclusion

Het Inclusion Platform is een webpagina die informatie geeft over activiteiten die zijn ontworpen om inclusief en toegankelijk te zijn voor alle mensen, ongeacht hun capaciteiten. Ons platform bevordert universele toegankelijkheid door erop toe te zien dat informatie gemakkelijk toegankelijk en bruikbaar is voor mensen met een beperking en hulpverleners.

Beeldvorming

Screenshot of klaptotklaploop.nl

Mission on Wheels

De Stichting Mission on Wheels is ervan overtuigd dat met een positieve levensinstelling en doorzettingsvermogen, iedereen deel kan uitmaken van de huidige samenleving.

Beleid

Screenshot of www.regelhulp.nl

Regelhulp.nl

Regelhulp.nl is de startpagina waar je de zorgaanbieder, sport- of vrijetijdsomgeving vindt die bij je past.

Screenshot of tse.two-seas.eu

TSE Project

In het TSE project werken de steden Gent, Rotterdam en Southampton samen. Ze zoeken naar innovatieve methoden om de sociale exclusie aan te pakken. Het doel is de steden voor iedereen toegankelijk te maken.

Screenshot of wijzerdankzij.nl

Wijzer met je beperking

Wijzer met je beperking is de startpagina waar je de zorgaanbieder, sport- of vrijetijdsomgeving vindt die bij je past.

Screenshot of winkeltoegankelijkheid.wordpress.com

Winkeltoegankelijkheid Nederland

Winkeltoegankelijk Nederland wil , in samenwerking met ervaringsdeskundigen, lokale beleidsmakers stimuleren om de ‘winkeltoegankelijkheid’ van elke gemeente in Nederland te optimaliseren.

Communicatie

Screenshot of www.handicapnieuws.net

Handicap Nieuws

Handicapnieuws.net. De dagelijkse nieuwssite door Handicap Nationaal. Handicapnieuws.net probeert DE website te zijn voor hen die niet of moeilijk op de gebruikelijke manier kunnen lezen, surfen en/of internet kunnen hanteren.

Cultuur

Screenshot of www.orenenogentekort.nl

Museum 4 All

De website Museum 4 All wil een overzicht bieden van musea die een aantrekkelijk aanbod hebben voor mensen met een visuele beperking of oogaandoening. Dit kan op allerlei manieren: met een goed zichtbare collectie, een audiotour of hulpvaardig personeel. Bezoekers kunnen musea beoordelen, recensies schrijven en hun ervaringen delen met anderen.

Kenniscentra

Screenshot of www.movisie.nl

Movisie

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Ze doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken.

Screenshot of www.verwey-jonker.nl

Verwey-Jonker

Het Verwey-Jonker Instituut is gericht op expertiseopbouw en kennisdeling. Ze hebben speciale ervaring met onderzoek naar moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen. Hun onderzoek gebeurt op verzoek van lokale, provinciale, landelijke of internationale opdrachtgevers.

Screenshot of www.vilans.nl

Vilans

Hét kenniscentrum voor langdurende zorg.

Screenshot of zorghulpatlas.nl

Zorghulpatlas

De ZorghulpAtlas is een (online) wegwijzer in de Wereld van Zorg en Welzijn voor zorg- en hulpbehoevenden, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners. Hier vindt u informatie die kan bijdragen aan het vinden, regelen en organiseren van zorg en hulp.

Koepelorganisaties

Screenshot of iederin.nl

Ieder(in)

Ieder(in) is de Nederlandse koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking.

Lokale initiatieven

Screenshot of winkeltoegankelijkheid.wordpress.com

Winkeltoegankelijkheid Nederland

Winkeltoegankelijk Nederland wil , in samenwerking met ervaringsdeskundigen, lokale beleidsmakers stimuleren om de ‘winkeltoegankelijkheid’ van elke gemeente in Nederland te optimaliseren.

Mobiliteit

Screenshot of gehandicaptenparkeerplaatsen.nl

Gehandicapten parkeerplaatsen

Deze site geeft een overzicht van de voorbehouden en aangepaste parkeerplaatsen in Nederland.

Screenshot of www.eltis.org

ISEMOA

Het ISEMOA Project ontwikkelt een kwaliteitszorgsysteem om steden en gemeenten te ondersteunen om de toegankelijkheid van het openbaar domein en het openbaar vervoer te verbeteren.

Screenshot of www.offroadsolutions.nl

Offroad Solutions

Met de offroad rolstoel kunnen mensen met een functionele beperking geheel zelfstandig over terrein als strand.

Sport en vrije tijd

Screenshot of accessibletravel.online

Hotel Accessibility

Op hotelaccessibility.com vind je, obv screening door experts en/of lokale reisbureaus gespecialiseerd in het toegankelijk toerisme, links naar hotelwebsites overal in de wereld.

Screenshot of ikwilfietsen.nl

Ik wil fietsen

De website geeft informatie voor iedereen die graag wil fietsen, maar in het bijzonder voor mensen met een beperking. Het bevat vele links naar fabrikanten, firma’s en instellingen, die iets voor onze doelgroep kunnen betekenen.

Screenshot of www.nbav.nl

NBAV

Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakantie De NBAV-leden bieden arrangementen aan voor mensen alleen, of samen met partner(s), vriend(en), familie, of zelfs voor complete (al dan niet gemixte) groepen. Wie lid is van NBAV, voldoet aan een lange reeks kwaliteitscriteria.

Screenshot of www.tover.care

Tover

Tover wil de manier waarop de wereld naar mensen met een cognitieve uitdaging kijkt veranderen. Dat doen ze door innovatieve “serious games” die verwonderen en verbinden. Zo dagen ze spelers uit om zichzelf te verrassen met wat ze allemaal wél kunnen. Spelen voor een beter bestaan: purposeful play.

Wonen

Screenshot of banobenelux.com

Bano

Bano Benelux zorgt er voor dat iedereen veilig en functioneel kan douchen met een designvolle aangepaste badkamer. De badkamerhulpmiddelen zijn uitermate geschikt voor thuis, verpleeghuizen, ziekenhuizen, woon-zorgcomplexen, (kleinschalige) zorghotels, serviceflats en residenties. Wij zijn dit begonnen omdat veel badkamers in Nederland niet veilig zijn en op de lange termijn veel geld kost. Dit badkamerconcept maximaliseert de zelfredzaamheid, voorkomt ongelukken en kan op lange termijn veel geld besparen.

Screenshot of www.werkenmeteenbeperking.nl

Werking met een beperking

De verschillende sites werden in gezamenlijk overleg tussen de vzw Tolbo en de desbetreffende organisatie aan dit overzicht toegevoegd.De vzw Tolbo draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van de aangeboden sites.