Beratende Gremien

Screenshot von ph.belgium.be

Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967 is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap.

Interessengruppen

Screenshot von als.be

ALS Liga

Diese Seite der ALS Liga enthält wertvolle Informationen über die Krankheit in all ihren Aspekten und aktuellen Entwicklungen. Mit diesen Informationen wenden sie sich an die Patienten selbst, ihre Familien, ihr Umfeld und alle Personen, die direkt oder indirekt mit ALS zu tun haben.

Screenshot von www.braille.be

Braille Liga

Der Ansatz der Braille Liga basiert auf der Bereitschaft, sehbehinderte Menschen zu begleiten und zu unterstützen, damit sie ein Höchstmaß an Unabhängigkeit erlangen oder erhalten und ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Der in ganz Belgien tätige gemeinnützige Verein Braille-Liga bietet kostenlose Hilfe und Unterstützung in verschiedenen Lebensbereichen und -phasen:

  • Soziale Betreuung und psychologische Unterstützung
  • Anleitung und Vermittlung von Techniken, die die Unabhängigkeit erhöhen
  • Berufliche Bildung und Integration, Arbeitsvermittlung
  • Kultur- und Freizeitaktivitäten
Activiteitensectoren Brussel Gezinsbond

Gezinsbond

De Gezinsbond heeft in heel zijn organisatie aandacht voor mensen met een beperking.

Screenshot von www.gripvzw.be

Grip

Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap.

Screenshot von www.hospichild.be

Hospichild

Hospichild is een website met informatie omtrent alle administratieve, economische, schoolse, sociale en professionele aspecten inzake de ziekenhuisopname van een ernstig ziek kind, jonger dan zestien jaar.

Screenshot von www.muco.be

Muco

Belgische vereniging voor de strijd tegen mucoviscidose.

Screenshot von www.participate-autisme.be

Participate Autisme

De vereniging ‘Participate!’ helpt u om het autisme van uw kind beter te leren begrijpen.

Regierungspolitik

Screenshot von www.unia.be

Unia

Webseite des Zentrums für Chancengleichheit und Rassismusbekämpfung.

Fachmessen

Screenshot von reva.be

Reva

Das Magazin richtet sich an alle, die in der Sozialarbeit und im Gesundheitswesen tätig sind. Sie berichtet zwar über Politik und Wissenschaft, aber vor allem über die harte Arbeit im weichen Sektor selbst.

Kultur

Screenshot von www.publiq.be

Publiq

Im Jahr 2010 startete Publiq ein Projekt, um Menschen mit Behinderungen die Teilnahme an Kultur und Freizeit zu erleichtern, und zwar durch intelligente Freizeitkalender, die das breite Angebot an Freizeitaktivitäten nach der (physischen) Zugänglichkeit filtern.

Einrichtungen

Screenshot von www.brap.be

Brap

Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap.

Screenshot von www.brudoc.be

Brudoc

Documentaire catalogi van de Brusselse welzijns- en gezondheidssector.

Screenshot von brulocalis.brussels

Brulocalis

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw.

Screenshot von www.cdcs-cmdc.be

Brusselse Welzijnsraad

De Brusselse Welzijnsraad stimuleert een toegankelijk welzijnsaanbod voor elke burger in Brussel. Zij stimuleren en organiseren overleg en samenwerking tussen het Nederlands- en tweetalige welzijnsaanbod in Brussel.

Screenshot von www.cdcs-cmdc.be

CMDC

Interactief Agentschap voor welzijnsinformatie in Brussel.

Screenshot von www.hospichild.be

Hospichild

Hospichild is een website met informatie omtrent alle administratieve, economische, schoolse, sociale en professionele aspecten inzake de ziekenhuisopname van een ernstig ziek kind, jonger dan 16 jaar.

Screenshot von sociaal.brussels

Sociaal Brussel

Sociale kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wissenzentren

Tolbo activiteitensectoren Vlaanderen Aditi

Aditi vzw

Aditi vzw is een ledenorganisatie die advies, informatie en ondersteuning geeft betreffende seksualiteit, aan personen met een handicap en hun netwerk.

Screenshot von www.cm.be

CKK

Neben einer breiten Palette von Dienstleistungen und Leistungen im Rahmen der häuslichen Pflege sowie bei Krankheit und Behandlung hat CKK auch ein umfassendes und spezifisches Angebot für Menschen mit Behinderungen entwickelt.

Screenshot von comalso.be

Comalso

Als u bij de geboorte, door ziekte of ongeval, handicap niet meer kan spreken, biedt het Belgische Centrum voor ondersteunende en alternatieve communicatie verschillende alternatieve communicatie middelen zoals gebaren, symbolen en spraaksynthese aan.

Screenshot von www.participate-autisme.be

Participate Autisme

De vzw Participate stelt zich tot doel de levenskwaliteit van mensen met autisme en hun familie te verbeteren door informatie over autisme te verstrekken, hulpmiddelen te ontwikkelen voor vorming en sensibilisering. De vzw telt inmiddels 11 Belgische partners, van wie er 10 in autisme gespecialiseerd zijn.

Dachverbände

Screenshot von brulocalis.brussels

Brulocalis

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw.

Screenshot von www.cm.be

CKK

Neben einer breiten Palette von Dienstleistungen und Leistungen im Rahmen der häuslichen Pflege sowie bei Krankheit und Behandlung hat CKK auch ein umfassendes und spezifisches Angebot für Menschen mit Behinderungen entwickelt.

Screenshot von www.fedos.be

FedOS

De vzw Federatie Onafhankelijke Senioren (FedOS) is een onafhankelijke sociaal-culturele koepelorganisatie die door haar netwerk een meerwaarde biedt aan alle seniorenverenigingen, ongeacht hun achtergrond en hun werking.

Mobilität

Screenshot von www.autodelen.net

Autodelen / Avira

Bij autodelen maken meerdere personen of gezinnen om de beurt gebruik van één of meerdere gezamenlijke auto’s. Recent werd AVIRA (Autodelen voor Iedereen met Rolstoelvriendelijke Auto’s) waarbij rolstoelvriendelijke wagens gedeeld worden met de bewoners van een voorziening en de buurt opgericht.

Staatliche Einrichtungen

Screenshot von handicap.belgium.be

Generaldirektion Personen mit Behinderung

Die Generaldirektion Personen mit Behinderung gewährt Leistungen für Erwachsene: die Eingliederungsbeihilfe, die Einkommensersatzbeihilfe und die Beihilfe für die Altersversorgung. Sie stellt auch Bescheinigungen und Parkausweise aus. Schließlich führt sie medizinische Untersuchungen für die Gewährung von zusätzlichen Familienleistungen durch.

Screenshot von fedweb.belgium.be

Diversiteit Belgium.be

Portaalsite m.b.t. het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid binnen de federale overheid.

Screenshot von www.riziv.be

Fonds voor Medische Ongevallen

Het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) staat ter beschikking voor personen die menen schade te hebben geleden door gezondheidszorg en daarvoor advies en een vergoeding willen.

Screenshot von www.riziv.fgov.be

RIZIV

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) organiseert, beheert en controleert die “verplichte verzekering” in België. Het RIZIV staat onder het toezicht van de minister van Sociale Zaken. Het Instituut organiseert ook het overleg tussen de verschillende actoren van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Screenshot von www.selor.be

Selor

Selor organiseert geen aparte selecties voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. Maar voorziet redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selecties zodat uw handicap, leerstoornis of ziekte uw deelname aan de test niet verhindert. U kan ook aanpassingen krijgen voor de taaltesten en bevorderingsselecties.

Sport

Screenshot von www.anvasport.be

ANVASPORT

ANVASPORT richt zich tot andersvaliden die aan sport willen doen. Anvasport biedt deze mensen de mogelijkheid om sport te beoefenen (hoofdzakelijk initiatie) in een beschermd milieu in functie van integratie en met het oog op het instandhouden en verbeteren van de algemene conditie. Bij Anvasport kan je van een brede waaier sportieve aktiviteiten proeven. De nadruk hierbij ligt niet op competitie, maar wel op het beleven en genieten.

Screenshot von www.paralympic.be

Belgian Paralympic Committee

Het Belgian Paralympic Committee wil de Paralympische atleten de mogelijkheid bieden om uit te blinken en via hun sportprestaties een bron van inspiratie te zijn voor de Belgische maatschappij.  Het Belgian Paralympic Committee (BPC) vertegenwoordigt de Paralympische Beweging en haar waarden in ons land en is erkend door het International Paralympic Committee. Het Belgian Paralympic Committee heeft twee leden : Parantee-Psylos vzw en Ligue Handisport Francophone asbl.

Screenshot von www.uzleuven.be

Fietslab

Door de jarenlange ervaring met aangepast fietsen beschikt het revalidatiecentrum campus Pellenberg over de nodige kennis en het materiaal om een duidelijk en onafhankelijk advies te geven.

Screenshot von www.parantee-psylos.be

Parantee-Psylos

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.

Screenshot von www.sportinbrussel.be

Sport in Brussel

Deze site geeft een antwoord op volgende vragen. Welke sportinfrastructuur is toegankelijk voor personen met een handicap? Met welk vervoersmiddel kan ik het bereiken.

Freizeit

Screenshot von www.dottie.be

Dottie

Dottie is een sociale netwerksite waar mensen met een beperking of aandoening op een leuke manier in contact kunnen komen met lotgenoten.

Screenshot von www.imfreee.org

I'm Freee

I'm Freee bietet Ihnen Reiseziele, bei denen Sie sich nicht eingeschränkt fühlen. Einerseits sorgen sie dafür, dass die Unterkünfte und die Infrastruktur dieser Reiseziele angepasst und zugänglich sind. Andererseits bieten sie den ganzen Tag über persönliche Unterstützung an. Die persönliche Betreuung ist der rote Faden im Konzept von I'm Freee Traveling. Die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten, kommen immer aus der Region des Reiseziels. Diese persönlichen Assistenten (P.A.s) sind speziell geschult, um Ihnen auf subtile und diskrete Weise zu helfen, nur wenn es nötig ist.

Beschäftigung

Screenshot von www.selor.be

Selor

Selor organiseert geen aparte selecties voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. Maar voorziet redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selecties zodat uw handicap, leerstoornis of ziekte uw deelname aan de test niet verhindert. U kan ook aanpassingen krijgen voor de taaltests en bevorderingsselecties.

Wohnungswesen

Screenshot von www.eltis.org

ISEMOA

Das ISEMOA-Projekt entwickelt ein Qualitätssicherungssystem, um Städte und Gemeinden bei der Verbesserung der Zugänglichkeit des öffentlichen Raums und des öffentlichen Verkehrs zu unterstützen.