Advisory bodies

Screenshot of ph.belgium.be

Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967 is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap.

Interest groups

Screenshot of als.be

ALS League

This site of the ALS League contains valuable information about the disease in all its aspects and current developments. With this information they address the patients themselves, their families, their environment and all persons who are directly or indirectly involved with ALS.

Screenshot of www.braille.be

Braille League

The Braille League's approach is based on a willingness to guide and support visually impaired people in order for them to gain or maintain optimal independence and to make their own choices. Active throughout Belgium, the Braille League non-profit association offers free help and support in various aspects and phases of life:

  • Social guidance and psychological support
  • Guidance and teaching of techniques that increase independence
  • Vocational training and integration, employment services
  • Cultural and leisure activities
Activiteitensectoren Brussel Gezinsbond

Gezinsbond

De Gezinsbond heeft in heel zijn organisatie aandacht voor mensen met een beperking.

Screenshot of www.gripvzw.be

Grip

Equal rights for all persons with disabilities.

Screenshot of www.hospichild.be

Hospichild

Hospichild is een website met informatie omtrent alle administratieve, economische, schoolse, sociale en professionele aspecten inzake de ziekenhuisopname van een ernstig ziek kind, jonger dan zestien jaar.

Screenshot of www.muco.be

Muco

Belgische vereniging voor de strijd tegen mucoviscidose.

Screenshot of www.participate-autisme.be

Participate Autisme

De vereniging ‘Participate!’ helpt u om het autisme van uw kind beter te leren begrijpen.

Government policy

Screenshot of www.unia.be

Unia

Site van het centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding.

Fairs

Screenshot of reva.be

Reva

The magazine is aimed at everyone who is actively involved in welfare work and the health sector. It does report on policy and science, but primarily on the hard work in the soft sector itself.

Culture

Screenshot of www.publiq.be

Publiq

In 2010, Publiq launched a project to facilitate the participation of people with disabilities in culture and leisure through smart leisure diaries that filter the wide range of leisure activities on the basis of (physical) accessibility.

Institutions

Screenshot of www.brap.be

Brap

Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap.

Screenshot of www.brudoc.be

Brudoc

Documentaire catalogi van de Brusselse welzijns- en gezondheidssector.

Screenshot of brulocalis.brussels

Brulocalis

Association of the City and the Municipalities of the Brussels-Capital Region.

Screenshot of www.cdcs-cmdc.be

Brusselse Welzijnsraad

De Brusselse Welzijnsraad stimuleert een toegankelijk welzijnsaanbod voor elke burger in Brussel. Zij stimuleren en organiseren overleg en samenwerking tussen het Nederlands- en tweetalige welzijnsaanbod in Brussel.

Screenshot of www.cdcs-cmdc.be

CMDC

Interactief Agentschap voor welzijnsinformatie in Brussel.

Screenshot of www.hospichild.be

Hospichild

Hospichild is een website met informatie omtrent alle administratieve, economische, schoolse, sociale en professionele aspecten inzake de ziekenhuisopname van een ernstig ziek kind, jonger dan 16 jaar.

Screenshot of sociaal.brussels

Sociaal Brussel

Sociale kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Knowledge centres

Tolbo activiteitensectoren Vlaanderen Aditi

Aditi vzw

Aditi vzw is een ledenorganisatie die advies, informatie en ondersteuning geeft betreffende seksualiteit, aan personen met een handicap en hun netwerk.

Screenshot of www.cm.be

CM / MC / CKK

In addition to a wide range of services and benefits in the context of home care and illness and treatment, the Christian Mutualities of Belgium have also developed a comprehensive and specific offer for people with disabilities.

Screenshot of comalso.be

Comalso

If you are unable to speak at birth, as a result of an illness or an accident, the Belgian Centre for Alternative Communication and Support offers various alternative communication tools such as gestures, symbols, voice synthesis, etc.

Screenshot of www.participate-autisme.be

Participate Autisme

De vzw Participate stelt zich tot doel de levenskwaliteit van mensen met autisme en hun familie te verbeteren door informatie over autisme te verstrekken, hulpmiddelen te ontwikkelen voor vorming en sensibilisering. De vzw telt inmiddels 11 Belgische partners, van wie er 10 in autisme gespecialiseerd zijn.

Umbrella organisations

Screenshot of brulocalis.brussels

Brulocalis

Association of the City and the Municipalities of the Brussels-Capital Region.

Screenshot of www.cm.be

CM / MC / CKK

In addition to a wide range of services and benefits in the context of home care and illness and treatment, the Christian Mutualities of Belgium have also developed a comprehensive and specific offer for people with disabilities.

Screenshot of www.fedos.be

FedOS

De vzw Federatie Onafhankelijke Senioren (FedOS) is een onafhankelijke sociaal-culturele koepelorganisatie die door haar netwerk een meerwaarde biedt aan alle seniorenverenigingen, ongeacht hun achtergrond en hun werking.

Mobility

Screenshot of www.autodelen.net

Autodelen / Avira

Bij autodelen maken meerdere personen of gezinnen om de beurt gebruik van één of meerdere gezamenlijke auto’s. Recent werd AVIRA (Autodelen voor Iedereen met Rolstoelvriendelijke Auto’s) waarbij rolstoelvriendelijke wagens gedeeld worden met de bewoners van een voorziening en de buurt opgericht.

Government institutions

Screenshot of handicap.belgium.be

Directie-Generaal Personen met een Handicap

De Directie-generaal Personen met een handicap kent tegemoetkomingen toe aan volwassenen: de integratietegemoetkoming, de inkomensvervangende tegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Ze levert ook attesten en parkeerkaarten af. Ten slotte voert ze medische onderzoeken uit met het oog op de toekenning van de bijkomende kinderbijslag.

Screenshot of fedweb.belgium.be

Diversiteit Belgium.be

Portaalsite m.b.t. het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid binnen de federale overheid.

Screenshot of www.riziv.be

Fonds voor Medische Ongevallen

Het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) staat ter beschikking voor personen die menen schade te hebben geleden door gezondheidszorg en daarvoor advies en een vergoeding willen.

Screenshot of www.riziv.fgov.be

RIZIV

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) organiseert, beheert en controleert die “verplichte verzekering” in België. Het RIZIV staat onder het toezicht van de minister van Sociale Zaken. Het Instituut organiseert ook het overleg tussen de verschillende actoren van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Screenshot of www.selor.be

Selor

Selor organiseert geen aparte selecties voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. Maar voorziet redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selecties zodat uw handicap, leerstoornis of ziekte uw deelname aan de test niet verhindert. U kan ook aanpassingen krijgen voor de taaltesten en bevorderingsselecties.

Sports

Screenshot of www.anvasport.be

ANVASPORT

ANVASPORT richt zich tot andersvaliden die aan sport willen doen. Anvasport biedt deze mensen de mogelijkheid om sport te beoefenen (hoofdzakelijk initiatie) in een beschermd milieu in functie van integratie en met het oog op het instandhouden en verbeteren van de algemene conditie. Bij Anvasport kan je van een brede waaier sportieve aktiviteiten proeven. De nadruk hierbij ligt niet op competitie, maar wel op het beleven en genieten.

Screenshot of www.paralympic.be

Belgian Paralympic Committee

Het Belgian Paralympic Committee wil de Paralympische atleten de mogelijkheid bieden om uit te blinken en via hun sportprestaties een bron van inspiratie te zijn voor de Belgische maatschappij.  Het Belgian Paralympic Committee (BPC) vertegenwoordigt de Paralympische Beweging en haar waarden in ons land en is erkend door het International Paralympic Committee. Het Belgian Paralympic Committee heeft twee leden : Parantee-Psylos vzw en Ligue Handisport Francophone asbl.

Screenshot of www.uzleuven.be

Fietslab

Door de jarenlange ervaring met aangepast fietsen beschikt het revalidatiecentrum campus Pellenberg over de nodige kennis en het materiaal om een duidelijk en onafhankelijk advies te geven.

Screenshot of www.parantee-psylos.be

Parantee-Psylos

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.

Screenshot of www.sportinbrussel.be

Sports in Brussels

This site answers the following questions. Which sports facilities are accessible to people with disabilities? Which means of transport can I use to reach it?

Leisure

Screenshot of www.dottie.be

Dottie

Dottie is een sociale netwerksite waar mensen met een beperking of aandoening op een leuke manier in contact kunnen komen met lotgenoten.

Screenshot of www.imfreee.org

I'm Freee

I'm Freee offers you travel destinations where you will not feel restricted. On the one hand, they ensure that the accommodation and infrastructure of these destinations are adapted and accessible. On the other hand, they provide personal assistance throughout the day. The personal assistance is the red thread in the concept of I'm Freee Traveling. The people they work with are always from the region of the destination. These personal assistants (P.A.s) are specially trained to assist you in a subtle and discrete way, only when necessary.

Employment

Screenshot of www.selor.be

Selor

Selor organiseert geen aparte selecties voor personen met een handicap, leerstoornis of ziekte. Maar voorziet redelijke aanpassingen en aparte begeleiding binnen de gewone selecties zodat uw handicap, leerstoornis of ziekte uw deelname aan de test niet verhindert. U kan ook aanpassingen krijgen voor de taaltests en bevorderingsselecties.

Housing

Screenshot of www.eltis.org

ISEMOA

The ISEMOA project is developing a quality management system to support cities and municipalities in improving the accessibility of the public domain and public transport.