Activity sectors in Flanders

Advies

Screenshot of www.itinerainstitute.org

Itinera Institute

The Itinera Institute leads the way and formulates recommendations for structural policy reforms, beyond party lines, interest groups and state structures, towards sustainable economic growth and social protection.
Screenshot of ph.belgium.be

Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967 is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap.
Screenshot of www.inter.vlaanderen

Inter

Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreert en promoot ze de principes van Universal Design.
Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.

Screenshot of www.ikzoekzorg.be

Ik Zoek Zorg

Ik Zoek Zorg is een gratis, laagdrempelig platform met informatie over het zorgaanbod in Vlaanderen en de mogelijke open plaatsen die er zijn.

Screenshot of www.inclure.be

Inclure

Inclure Architecten staat voor inclusieve, kwaliteitsvolle architectuur die toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. We streven ernaar om elk gebouw en elke omgeving voor iedereen, inclusief personen met een beperking, optimaal toegankelijk en bruikbaar te maken zonder in te boeten aan comfort en architecturale kwaliteiten. Voor gespecialiseerd advies omtrent inclusieve architectuur en toegankelijkheid of voor de realisatie van uw inclusief toegankelijk project kan u bij ons terecht.

Screenshot of www.noozo.be

Noozo

The Flemish Disability Advisory Council is a cooperation of 30 associations of persons with disabilities. NOOZO means "Niets over ons zonder ons" (Nothing About Us Without Us). People with disabilities want to help decide on the laws and regulations that affect their lives. NOOZO gives advice to the Flemish Government on all subjects that are important in the lives of people with disabilities.

Image

Screenshot of www.seksonderzoek.be

Onaantrekkelijk

Deze site probeert een brede sensibilisering op gang te brengen omtrent het overmatig belang dat gehecht wordt aan het uiterlijk in contacten met mensen.

Screenshot of www.tistje.eu

Tistje.eu

“Tistje is een site gemaakt door en voor een persoon met Autisme en hun omgeving. Het zijn geen korte statements, maar uitgebreide beschrijvingen die heel prettig lezen, of interessante artikels van anderen.” (Sanne Lot Van Ulzen, auteur, moeder van zoon met autisme)

Interest groups

Screenshot of www.ahosa.be

Ahosa

AHOSA vzw wat staat voor Anders Horen door SpraakAfzien, is een vereniging voor mensen die in de loop van hun leven met een blijvend gehoorprobleem geconfronteerd worden.
Wil via sensibilisatie de naaste omgeving, de bredere samenleving en de overheid gevoeliger maken voor deze “onzichtbare” handicap om de nodige aanpassingen te kunnen bekomen voor een betere integratie.
Daarnaast willen ze hun leden enerzijds informatie bieden over alles wat met gehoorstoornissen te maken heeft. En anderszijds lotgenoten de kans geven tot uitwisseling van ervaringen en gevoelens en tot ontspanning.

Screenshot of www.afasie.be

Afasie

De Vereniging Afasie VZW heeft als hoofddoelen de afasieproblematiek , een taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel, een ruimere bekendheid te geven. Op hun website vindt u allerhande informatie, getuigenissen en internetlinks die te maken hebben met afasie.

Screenshot of als.be

ALS League

This site of the ALS League contains valuable information about the disease in all its aspects and current developments. With this information they address the patients themselves, their families, their environment and all persons who are directly or indirectly involved with ALS.

Screenshot of autismevlaanderen.be

Autisme Vlaanderen

Behartigt als ouder- en familievereniging de belangen van mensen met autisme en hun onmiddellijke omgeving.

Screenshot of www.blueassist.eu

Blue Assist

Behartigt als ouder- en familievereniging de belangen van mensen met autisme en hun onmiddellijke omgeving.

Screenshot of www.braille.be

Braille Liga / Ligue Braille

The Braille League's approach is based on a willingness to guide and support visually impaired people in order for them to gain or maintain optimal independence and to make their own choices.

Screenshot of www.blijfactief.be

Blijf Actief Wonen

Blijf Actief is het eerste platform “voor en door” ouderen en personen met een beperking, die zo actief mogelijk willen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Screenshot of www.epilepsieliga.be

Epilepsie Liga

In het algemeen stelt de Vlaamse Liga tegen Epilepsie zich tot doel het welzijn van de mensen met epilepsie te bevorderen.

Screenshot of www.fibroveerke.be

Fibroveerke

Fibroveerke richt zich tot iedereen, zowel jongere als volwassene, die met CVS of fibromyalgie te maken krijgt.
Velen beleven door de invloed van de ervaringsdeskundigen een “nieuw” leven.

Screenshot of www.gezinsbond.be

Gezinsbond

Heeft in gans zijn organisatie aandacht voor mensen met een beperking.

Screenshot of www.gripvzw.be

Grip vzw

Equal rights for all persons with disabilities.

Screenshot of www.hospichild.be

Hospichild

Hospichild.be is een website met informatie omtrent alle administratieve, economische, schoolse, sociale en professionele aspecten inzake de ziekenhuisopname van een ernstig ziek kind, jonger dan 16 jaar.

Screenshot of www.hubbie.brussels

Hubbie

Hubbie is een Brusselse organisatie die mensen met een beperking begeleidt in wonen, werken, leren ontspannen & vrije tijd. Dit doen we in ons activiteitencentrum, met mobiele begeleiding én in onze verschillende leefgroepen in het Brusselse.

Screenshot of www.kimbols.be

Kimbols

Website gericht op personen met een visuele beperking.

Screenshot of www.lieverthuis.mut400.be

Liever Thuis

De vzw Liever Thuis LM, gegroeid uit de schoot van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, richt zich tot iedereen die problemen ondervindt, of dreigt te ondervinden, binnen de thuiszorgsituatie. Zij werken vanuit een mensbeeld waarin de keuzevrijheid, inspraak en de eigen verantwoordelijkheid centraal staan.

Screenshot of www.muco.be

Muco

Belgische vereniging voor de strijd tegen mucoviscidose

Government policy

Itinera Institute

The Itinera Institute leads the way and formulates recommendations for structural policy reforms, beyond party lines, interest groups and state structures, towards sustainable economic growth and social protection.

Fairs

Itinera Institute

The Itinera Institute leads the way and formulates recommendations for structural policy reforms, beyond party lines, interest groups and state structures, towards sustainable economic growth and social protection.

Culture

Itinera Institute

The Itinera Institute leads the way and formulates recommendations for structural policy reforms, beyond party lines, interest groups and state structures, towards sustainable economic growth and social protection.