Secteurs d'activité en Flandre

Advies

Screenshot of www.itinerainstitute.org

Itinera Institute

L'Itinera Institute ouvre la voie et formule des recommandations pour des réformes politiques structurelles, au-delà des lignes de parti, des groupes d'intérêt et des structures étatiques, en vue d'une croissance économique durable et de la protection sociale.
Screenshot of ph.belgium.be

Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées

Le Haut Conseil National pour les Personnes Handicapées (HCNPH), créé en 1967, est chargé d'examiner toutes les questions au niveau fédéral qui affectent la vie des personnes handicapées.
Screenshot of www.inter.vlaanderen

Inter

Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreert en promoot ze de principes van Universal Design.
Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.

Screenshot of www.ikzoekzorg.be

Ik Zoek Zorg

Ik Zoek Zorg is een gratis, laagdrempelig platform met informatie over het zorgaanbod in Vlaanderen en de mogelijke open plaatsen die er zijn.

Screenshot of www.inclure.be

Inclure

Inclure Architecten staat voor inclusieve, kwaliteitsvolle architectuur die toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. We streven ernaar om elk gebouw en elke omgeving voor iedereen, inclusief personen met een beperking, optimaal toegankelijk en bruikbaar te maken zonder in te boeten aan comfort en architecturale kwaliteiten. Voor gespecialiseerd advies omtrent inclusieve architectuur en toegankelijkheid of voor de realisatie van uw inclusief toegankelijk project kan u bij ons terecht.

Screenshot of www.noozo.be

Noozo

Le Conseil consultatif flamand des personnes handicapées est une coopération de 30 associations de personnes handicapées. NOOZO signifie « Niets over ons zonder ons » (rien sur nous sans nous) : les personnes handicapées souhaitent participer à la prise de décision concernant les lois et les règlements qui affectent leur vie. NOOZO donne des conseils au gouvernement flamand sur tous les sujets importants pour la vie des personnes handicapées.

Imagerie

Screenshot of www.seksonderzoek.be

Onaantrekkelijk

Deze site probeert een brede sensibilisering op gang te brengen omtrent het overmatig belang dat gehecht wordt aan het uiterlijk in contacten met mensen.

Screenshot of www.tistje.eu

Tistje.eu

“Tistje is een site gemaakt door en voor een persoon met Autisme en hun omgeving. Het zijn geen korte statements, maar uitgebreide beschrijvingen die heel prettig lezen, of interessante artikels van anderen.” (Sanne Lot Van Ulzen, auteur, moeder van zoon met autisme)

Groupes d'intérêt

Screenshot of www.ahosa.be

Ahosa

AHOSA vzw wat staat voor Anders Horen door SpraakAfzien, is een vereniging voor mensen die in de loop van hun leven met een blijvend gehoorprobleem geconfronteerd worden.
Wil via sensibilisatie de naaste omgeving, de bredere samenleving en de overheid gevoeliger maken voor deze “onzichtbare” handicap om de nodige aanpassingen te kunnen bekomen voor een betere integratie.
Daarnaast willen ze hun leden enerzijds informatie bieden over alles wat met gehoorstoornissen te maken heeft. En anderszijds lotgenoten de kans geven tot uitwisseling van ervaringen en gevoelens en tot ontspanning.

Screenshot of www.afasie.be

Afasie

De Vereniging Afasie VZW heeft als hoofddoelen de afasieproblematiek , een taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel, een ruimere bekendheid te geven. Op hun website vindt u allerhande informatie, getuigenissen en internetlinks die te maken hebben met afasie.

Screenshot of als.be

Ligue SLA

Ce site de la Ligue SLA contient des informations précieuses sur la maladie sous tous ses aspects et ses développements actuels. Avec ces informations, ils s'adressent aux patients eux-mêmes, à leur famille, à leur environnement et à toutes les personnes qui sont directement ou indirectement concernées par la SLA.

Screenshot of autismevlaanderen.be

Autisme Vlaanderen

Behartigt als ouder- en familievereniging de belangen van mensen met autisme en hun onmiddellijke omgeving.

Screenshot of www.blueassist.eu

Blue Assist

Behartigt als ouder- en familievereniging de belangen van mensen met autisme en hun onmiddellijke omgeving.

Screenshot of www.braille.be

Ligue Braille

La démarche de la Ligue Braille repose sur la volonté de guider et de soutenir les personnes déficientes visuelles afin qu'elles puissent acquérir ou conserver une autonomie optimale et faire leurs propres choix.

Screenshot of www.blijfactief.be

Blijf Actief Wonen

Blijf Actief is het eerste platform “voor en door” ouderen en personen met een beperking, die zo actief mogelijk willen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Screenshot of www.epilepsieliga.be

Epilepsie Liga

In het algemeen stelt de Vlaamse Liga tegen Epilepsie zich tot doel het welzijn van de mensen met epilepsie te bevorderen.

Screenshot of www.fibroveerke.be

Fibroveerke

Fibroveerke richt zich tot iedereen, zowel jongere als volwassene, die met CVS of fibromyalgie te maken krijgt.
Velen beleven door de invloed van de ervaringsdeskundigen een “nieuw” leven.

Screenshot of www.gezinsbond.be

Gezinsbond

Heeft in gans zijn organisatie aandacht voor mensen met een beperking.

Screenshot of www.gripvzw.be

Grip vzw

L'égalité des droits pour toute personne handicapée.

Screenshot of www.hospichild.be

Hospichild

Hospichild.be est un site web contenant des informations sur tous les aspects administratifs, économiques, éducatifs, sociaux et professionnels liés à l'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans gravement malade.

Screenshot of www.hubbie.brussels

Hubbie

Hubbie is een Brusselse organisatie die mensen met een beperking begeleidt in wonen, werken, leren ontspannen & vrije tijd. Dit doen we in ons activiteitencentrum, met mobiele begeleiding én in onze verschillende leefgroepen in het Brusselse.

Screenshot of www.kimbols.be

Kimbols

Website gericht op personen met een visuele beperking.

Screenshot of www.lieverthuis.mut400.be

Liever Thuis

De vzw Liever Thuis LM, gegroeid uit de schoot van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, richt zich tot iedereen die problemen ondervindt, of dreigt te ondervinden, binnen de thuiszorgsituatie. Zij werken vanuit een mensbeeld waarin de keuzevrijheid, inspraak en de eigen verantwoordelijkheid centraal staan.

Screenshot of www.muco.be

Muco

Association belge de lutte contre la mucoviscidose.

Politique gouvernementale

Itinera Institute

L'Itinera Institute ouvre la voie et formule des recommandations pour des réformes politiques structurelles, au-delà des lignes de parti, des groupes d'intérêt et des structures étatiques, en vue d'une croissance économique durable et de la protection sociale.

Bourses

Itinera Institute

L'Itinera Institute ouvre la voie et formule des recommandations pour des réformes politiques structurelles, au-delà des lignes de parti, des groupes d'intérêt et des structures étatiques, en vue d'une croissance économique durable et de la protection sociale.

Culture

Itinera Institute

L'Itinera Institute ouvre la voie et formule des recommandations pour des réformes politiques structurelles, au-delà des lignes de parti, des groupes d'intérêt et des structures étatiques, en vue d'une croissance économique durable et de la protection sociale.