Het TolBo huis op zoek naar de meest geschikte locatie

Als vzw krijgen wij de kans om – in het kader van het vak MVO- een beroep te doen op studenten van de Universiteit Antwerpen.

Wetende dat ieder van ons gaven en beperkingen heeft, moeten ook de talenten van mensen met een functiebeperking meer dan ooit maatschappelijk benut worden. De beperkingen dienen zoveel mogelijk weggewerkt te worden.

Studies tonen aan dat de tewerkstellingsgraad van mensen met een –al dan niet aangeboren- functiebeperking zeer laag is. Toch zijn er veel mensen met een functiebeperking die een zeer specifieke en vaak hogere opleiding hebben.

Daarnaast is algemeen aanvaard dat de (lokale) overheid de draaischijf is van het sociaal- en welzijnsbeleid. 

Jammer genoeg lukt men er – ondanks alle inspanningen- om zeer uiteenlopende reden niet altijd in deze rol optimaal te vervullen.

Door de maximale inzet van de kennis, de kunde en ervaringsdeskundigheid van mensen met een –al dan niet aangeboren- functiebeperking in te schakelen, wil vzw TolBo (lokale) overheden ondersteunen om opdrachten -die vaak gebaseerd zijn op verschillende (wettelijke) verplichtingen, overeenkomsten, aanbevelingen van diverse gezaghebbende organisaties en structuren, …- optimaal te realiseren.

Om ons eigen voornemen te kunnen realiseren, lijkt het ons waardevol om een eigen bedrijf, Het TolBo-huis, uit te bouwen.

De meerwaarde en haalbaarheid ervan blijkt uit een studie die op vraag van de vzw door studenten van de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen werd uitgevoerd in het academiejaar 2019-2020. 

Sindsdien werk(t)en verschillende studentengroepen van deze faculteit verder aan de verfijning van hogervermelde ‘basisstudie’.

Dit jaar gaan Mahmut en Rutvik, op onze vraag, op zoek naar een geschikte locatie voor het TolBo huis

Echter omwille van de GDPR-regelgeving mogen zij de vragen niet rechtstreeks aan u stellen. Vandaar dat ze mij gevraagd hebben u deze voor te leggen.

Om op de onderzoeksvraag een passend antwoord te formuleren wensen de studenten een analyse te maken over het potentiële aanbod aan toegankelijke locaties voor het TolBo Huis

Om een grondige analyse te kunnen uitvoeren kregen ze graag een antwoord op onderstaande vragen. Het spreekt dan ook voor zich dat uw antwoord voor hen een enorme meerwaarde heeft.

Beschikken jullie over leegstaande gebouwen die bruikbaar zijn administratief werk. Indien ja, onder welke voorwaarden zijn deze te huur en/of te koop? 

  • Locatie en foto’s van de leegstaande gebouwen.
  • Kenmerken van de beschikbare ruimten: oppervlakte, isolatie….
  • Zijn er ‘extra/bijzondere’ faciliteiten voor mensen met een beperking reeds aanwezig ( automatische toegangsdeur, lift, sanitaire voorzieningen….)

Indien er geen huur of koop mogelijk is, bestaat dan de mogelijkheid ruimtes ‘te delen’? Indien ja, zouden ze het appreciëren als u eventueel de volgende informatie ter beschikking zou willen stellen.

  • Welke gebouwen  komt in uw gemeente, regio, – naar uw mening-  hiervoor zeker in aanmerking?Hierna een- niet limitatieve-  lijst van  mogelijke gebouwen waaraan werd gedacht : het Sociaal huis, een lokaal Diensten Centrum, een ruimte in een WZC, een gebouw  waar de eerstelijns zone of het logo in gehuisvest is, een gebouw van een intergemeentelijk samenwerkingsverband, ….
  • Zijn er foto’s en/of adres gegevens beschikbaar?
  • Zijn er ‘extra/bijzondere’ faciliteiten voor mensen met een beperking reeds aanwezig ( automatische toegangsdeur, lift, sanitaire voorzieningen ….)?
  • Zijn er reeds bestaande ‘deel overeenkomsten’ en kunnen wij beschikken over een modelovereenkomst?
  • Minimale of maximale termijn van de samenwerking?

Uiteraard zijn dit niet de meest evidente vragen. Indien er nood is aan meer duiding rond de vragen en/of het doel van deze studie, mag u uiteraard de studenten contacteren op volgende mailadressen: Mahmut Akbudak (mahmut.akbudak@student.uantwerpen.be ) en Rutvik Desai (rutvik.desai@student.uantwerpen.be ).

Indien mogelijk stel ik voor de antwoorden op de bevraging rechtstreeks aan de studenten overmaken.

Wanneer U meent dat andere collega’s deze studenten van dienst kunnen zijn, aarzel zeker niet de bevraging verder te delen.

Wat betreft het respecteren van de privacywetgeving en GDPR verwijs ik graag naar de website van TolBo (https://vzwTolBo.be/privacy/ ) en die van de Universiteit Antwerpen (https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/organisatie/structuur/faculteiten-departementen-diensten/informatieveiligheid-privacy/privacy/)

Dank voor de hulp en steun