Search results

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Toegankelijkheidsronde op campus Coupure UGent
Barrierefreiheit

UGent organiseert een toegankelijkheidsronde op Campus Coupure

UGent organiseert een toegankelijkheidsronde op Campus Coupure UGent streeft naar een sociaal inclusief toegankelijkheidsbeleid. Ons streefdoel is dat onze medewerkers en studenten ongeacht hun beperking volwaardig samen met andere collega’s of medestudenten kunnen participeren, en werken of studeren in onze gebouwen. In dat kader zijn reeds een aantal toegankelijkheidsrondes georganiseerd (in campus Ledeganck en campus Tweekerken). Die rondes waren heel

Read More »