Bjièn: Versterken van neurodiversiteit op de werkvloer?

Foto By-Fredography

Met als doel een meer inclusieve toekomst, kondigen vzw Tolbo en Bjièn bv met trots hun partnerschap aan. Onze gezamenlijke visie van een volledig toegankelijke (werk)omgeving voor iedereen is de basis van onze verbinding met vzw Tolbo. Samen zetten we ons in om werkomgevingen te cultiveren waar ieders unieke talenten en sterktes worden gewaardeerd en diversiteit in al haar vormen wordt omarmd.

Wat doet Bjièn?

Bjièn (uitgesproken als het Franse bien) is een consultancybedrijf dat HR-verantwoordelijken, leidinggevenden, en teams helpt met bewustwording rond neurodiversiteit op de werkvloer, evenals het implementeren van neuro-inclusieve aanpakken en strategieën. We bieden lezingen, workshops en advies voor organisaties die veerkrachtige en productieve neurodiverse teams willen bouwen.

Zo helpen we bedrijven om de “war for talent” aan te pakken, de retentie en het welzijn te verbeteren, en meer innovatieve en inclusieve producten te bouwen door de kracht van neurodiversiteit op de werkvloer te ontketenen.

Neurodiversiteit op het werk: een onbenutte opportuniteit

Neurodiversiteit slaat op de variatie van het menselijke brein. In de zin dat iedereen op een andere manier denkt, communiceert en de wereld waarneemt. Kort gezegd, iedereen hoort thuis onder deze term.

Als we kijken naar neurodiversiteit merken we op dat de samenleving en de werkplek vaak ingericht is volgens een standaardnorm, die werd onbewust gezet door een meerderheid die heel gelijkaardig denkt, communiceert en de wereld waarneemt. Dat maakt het lastig voor een minderheid die door deze standaardnorm dag in dag uit zich in bochten moet wringen om hierbinnen te passen en hun job te kunnen uitoefenen. Daardoor kunnen zij niet hun beste zelf zijn en hun volle potentieel inzetten op de werkvloer, en dat leidt tot een enorm rendementsverlies voor het bedrijf. En dat kan nu net niet de bedoeling zijn. Al zeker niet als we willen werken naar een inclusieve en gelijkwaardige samenleving en werkplek.

Deze minderheid wordt ook wel een neurominderheid of neurodivergente personen (neurodivergentie) genoemd in de vakliteratuur. Hieronder rekenen we mensen met een medisch label zoals ADHD, autisme, dyslexie, dyspraxie, epilepsie, syndroom van down, bipolariteit, … Maar ook mensen zonder medisch label: hoogsensitieven, hoogbegaafden, introverten, …

Volgens onderzoek is naar schatting 15 à 20 % van de wereldbevolking neurodivergent. Dus we hebben het over een grote groep, die sowieso binnen elk bedrijf onbewust aanwezig is en aan wie er tot nu toe zelden gehoor of aandacht werd gegeven op de werkvloer of makkelijk over het hoofd werd gezien. Jammer, want neurodivergente personen hebben waardevolle talenten en vaardigheden, waardoor het bedrijf waardevol talent verliest of misloopt.

Daarnaast toont onderzoek aan dat de sterktes en inzichten van verschillende neurotypes samen (neurodivergent of niet) – een neurodivers team dus – leidt tot productievere teams die beter presteren dan homogene teams als er psychologische veiligheid aanwezig is. Deze neurodiverse teams blinken uit in innovatie, veerkracht en productiviteit als de juiste setting wordt gezet, wat leidt tot een hoger rendement voor het bedrijf, m.a.w. het is een win-win.

Laat ons samen bouwen aan een integraal toegankelijke werkomgeving.

www.bjien.be