Nieuwsbrief MEI 2021

Beste lezer,

Hopelijk zijn er steeds meer van jullie die al een eerste of zelfs een tweede vaccin gekregen hebben en kunnen we de binnenkort terugkeren naar het “oude normaal”.

De voorbije maanden kregen jullie van ons “thematische” nieuwsbrieven. Laat ons zeker weten of die aanpak jullie bevalt. Of verkiezen jullie toch een combinatie van verschillende onderwerpen?

In de nieuwsbrief van de maand juni krijgen jullie de verschillende onderzoeksresultaten van de projecten van de studenten die jullie in de nieuwsbrief van februari en maart werden voorgesteld.

Maar deze maand willen we jullie enkele van onze nieuwe binnen- en buitenlandse partners voorstellen.

Veel leesplezier,
 
Het TolBo-team

Tolbo tijdschrift cover We Travel2

WeTravel2

“Reizen is gewoon genieten, beleven en ontspannen. Daar hoeft een fysieke of mentale beperking niets aan te veranderen.”  Dat is het motto van onze reisorganisatie WeTravel2.

Wie jaren geleden op zoek ging naar informatie rond toegankelijk reizen, vond zeer weinig info. Veel brochures en sites bleken ook niet up-to-date en niemand coverde het geheel. Kristof Steegmans, zaakvoerder WeTravel2 en zelf rolstoelgebruiker, vond dat het anders kon. 

Toegankelijkheid omvat immers meer dan een bereikbaar hotel. Het gaat ook om de andere diensten, waaronder vervoer, aangepaste kamers en faciliteiten, extra hulpmiddelen en medische ondersteuning. 

Ondertussen bestaat WeTravel2 een 6-tal jaar en zijn we dé partner als het gaat om toegankelijke reizen op maat van mensen met een fysieke en/of mentale beperking die zorgeloos met hun partner, vrienden, familie op vakantie willen gaan. Bestemmingen zoals Tenerife, Aruba, Gran Canaria, Zuid-Spanje, Mexico, Curaçao en Kenia bieden heel wat mogelijkheden. 

Anderzijds wil WeTravel2, samen met Toerisme Vlaanderen, ook sensibiliseren. Aanbieders van diensten moeten meer bewust worden gemaakt van de noden van mensen met een beperking, zodat ze er beter op kunnen inspelen. 

Door de toenemende vraag naar ondersteuning en/of begeleiding, werd een 2-tal jaar geleden vzw Kompaan in het leven geroepen. Deze zusterorganisatie van WeTravel2 werkt met vrijwilligers die kunnen worden ingezet voor reizigers met ondersteuningsnoden. De vrijwilliger is een metgezel die ervoor zorgt dat de persoon met een beperking of zorgvraag minder tot geen drempels ervaart in het vrijetijds- en vakantieaanbod. Kompanen ondersteunen bij zowel dagdagelijkse handelingen als bij zorgvragen en zorgen ervoor dat er geen afhankelijkheid meer is van vrienden, familie of verplegend personeel om een droomreis of uitstap waar te maken. 

Graag nodigen we iedereen ook uit op ons jaarlijks belevingsweekend in Domein Polderwind, gelegen in Zuienkerke bij Brugge. Van vrijdag 4 tot en met zondag 6 juni 2021 zijn we er te gast voor een weekend vol activiteiten, infomomenten, opleidingen en een gezellig samenzijn. Niet het volledige weekend beschikbaar? Je bent ook welkom op zaterdag 5 juni om deel te nemen aan de activiteiten en het feestdiner. Meer informatie over de arrangementen en mogelijke activiteiten vind je ook op onze website. Vooraf inschrijven (zowel voor de overnachting als het vrije bezoek) is nodig.
 
Meer informatie over WeTravel2 en vzw Kompaan op www.wetravel2.eu en www.vzwkompaan.be.

Tolbo Steunpunt Groene Zorg

Steunpunt Groene Zorg

Steunpunt Groene Zorg is een vzw die ondersteuning biedt aan (zorg)boerderijen en hulpverleners bij het organiseren van dagbesteding voor kwetsbare doelgroepen op zorgboerderijen over heel Vlaanderen. Een zorgboerderij is een boerderij waar ‘zorggasten’ of ‘hulpboeren’ zinvolle activiteiten kunnen uitvoeren in een groen kader, onder begeleiding van de zorgboer en/of zorgboerin. In zijn netwerk telt Steunpunt Groene Zorg meer dan 900 zorgboerderijen die samen jaarlijks meer dan 2.000 personen uit kwetsbare groepen een zinvolle daginvulling bieden. Er zijn heel wat verschillende types zorgboerderijen: land- of tuinbouwbedrijven, maneges, particulieren, tuinaannemers, dierenpensions, kinderboerderijen,… Gezien deze diversiteit in het aanbod, kan steeds gezocht worden naar een aanbod op maat. Er is zowel een aanbod voor jongeren als volwassenen; zorgboerderijen bepalen zelf mee voor welke doelgroep ze zich openstellen.

In grote lijnen kunnen we spreken over 2 types zorgboerderijen:
  • Zorg met Landbouw: op deze zorgboerderijen staat zorg voorop. De boerderijomgeving staat dus ook vooral in functie van zorg en taken en activiteiten worden specifiek vormgegeven voor de zorggasten. Verschillende van deze zorgboerderijen voorzien ook specifieke aanpassingen voor personen met een (fysieke) beperking. Deze zorgboerderijen zijn rechtstreeks te benaderen door ouders, welzijnswerkers of kandidaat-zorggasten via www.zorgboerderijenvlaanderen.be.
  • Landbouw met Zorg: deze zorgboerderijen richten zich hoofdzakelijk op hun bedrijfsactiviteit, maar nemen daarnaast ook een stuk zorg op op hun bedrijf. De zorggasten draaien mee in het dagelijks gebeuren op de boerderij of aanverwante onderneming. Een aanvraag gebeurt steeds door de begeleidende welzijns- of zorgvoorziening via www.groenezorgaanmelding.be.

Meer informatie: www.groenezorg.be. Indien u specifieke vragen heeft, kan u terecht bij een van de consulenten van de betreffende provincie.
Tolbo Steunpunt Groene Zorg
Tolbo Tante Anne

Tante Anne

In Nederland is Tante Co een echt begrip als het gaat om het meten van het welbevinden van bewoners in de verpleeghuizen en dagverzorging. In Vlaanderen zet Tante Co haar tweelingzus Tante Anne aan het werk.

Beiden zorgen ze voor een nieuw, digitaal meetinstrument waarmee u op lokaal niveau kunt leren wat er speelt onder uw bewoners, zodat u hun leefomstandigheden meteen kunt verbeteren. Met een interactief scherm in de sociale ruimte halen we feedback op en krijgen bewoners spellen op het scherm terug als beloning.

Tante Anne geeft op een speelse en makkelijke manier inspraak aan de bewoners over hun leven, zorgt voor geluksmomentjes  in de diverse voorzieningsvormen voor mensen met een beperking, verpleeghuizen  en dagverzorging…  en dat zonder extra werk voor het personeel!

U krijgt van ons wekelijks een overzichtelijk rapport waarmee u kunt gaan sturen op kwaliteitsverbeteringen.

Meer weten? Kijk maar eens op onze webpagina of op LinkedIn.

Tolbo Logo Tante Anne
Tolbo KTG Solutions

KTG Solutions

KTG Solutions stelt zich ten doel Europa toegankelijk te maken, zodat mensen met een mobiliteitsprobleem onbelemmerd en gelijkwaardig “meedoen” in de maatschappij. Hun aanpak is flexibel en maakt zich sterk om voor de meest uitdagende problemen een oplossing te vinden.

Een van de uitdagingen waar KTG Solutions een oplossing voor heeft gevonden, is de “uitgankelijkheid”.

Tolbo Nooduitgang KTG Solutions

Achter veel nooduitgangen op de eerste verdieping of hoger in een gebouw, komt u uit op een trap en moet u naar beneden lopen. Maar wat als u moeilijk de trap kunt gebruiken of in een rolstoel zit? Hoe komt u dan uit het gebouw? Via de ingang die toegankelijk was? Dat is, zeker in geval van brand, niet altijd een optie meer. En wat te doen als de nooduitgang uitkomt op wenteltrappen, zachte zandpaden of moeilijk begaanbare taluds? Er wordt vaak niet goed over nagedacht.

Hoe voelt u zich, als u op de derde verdieping bent, wanneer het brandalarm afgaat? Wordt u rustig wanneer iemand tegen u zegt “ja, maar de brandweer is er zo, hoor.” Natuurlijk vertrouwen we volledig op de snelheid en kunde van de brandweer. Maar is er wel iemand die op tijd tegen de brandweer zegt dat er een persoon in een rolstoel vastzit op de derde verdieping?

Petra Postma-Jansen is als rolstoelgebruiker een ervaringsdeskundige op dat gebied. Ze vond dat ze iets moest doen aan de problematiek en richtte KTG Solutions op. U kent ongetwijfeld het bestaande groene bordje voor nooduitgangen met het rennende poppetje. In 2018 ontwierp ze een nieuw nieuw bordje met een poppetje in een rolstoel naast het rennende poppetje. Dat bordje is in Nederland intussen door de wetgever erkend. Een hele stap voorwaarts!

Het houdt hier nog niet op, want Petra heeft een missie. Ze wil ervoor zorgen dat  Nederland uitgankelijk wordt.  Met dit zelfbedachte woord wil ze mensen aan het denken zetten. Ze wil dat het woord wordt opgenomen in de Dikke van Dale. Daarnaast wil ze “op weg naar een toegankelijke én uitgankelijke wereld, voor iedereen.”

Tolbo Logo KTG Solutions
Tolbo GDPR

Nieuwe contacten en GDPR

Zoals we eerder hebben aangegeven, willen we regelmatig ons databestand bijwerken. Als je niet langer geïnformeerd wilt worden over onze werking, kun je je uitschrijven met de link onderaan deze nieuwsbrief. Anders gaan we ervan uit dat we je ook in de toekomst op de hoogte mogen houden over het reilen en zeilen van onze vzw. We nodigen je van harte uit om deel te blijven uitmaken van onze TolBo-familie en hopen dat onze informatie een meerwaarde kan betekenen voor jou en je organisatie.