Organes consultatifs

Politique gouvernementale

Screenshot of tse.two-seas.eu

TSE Project

Dans le cadre du projet TSE, les villes de Gand, Rotterdam et Southampton travaillent ensemble. Ils sont à la recherche de méthodes innovantes pour lutter contre l'exclusion sociale. L'objectif est de rendre les villes accessibles à tous.

Culture

Screenshot of www.orenenogentekort.nl

Museum 4 All

De website Museum 4 All wil een overzicht bieden van musea die een aantrekkelijk aanbod hebben voor mensen met een visuele beperking of oogaandoening. Dit kan op allerlei manieren: met een goed zichtbare collectie, een audiotour of hulpvaardig personeel. Bezoekers kunnen musea beoordelen, recensies schrijven en hun ervaringen delen met anderen.

Centres de connaissances

Screenshot of www.movisie.nl

Movisie

MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid. Ze doen dit door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren én met hen samen te werken.

Screenshot of www.verwey-jonker.nl

Verwey-Jonker

Het Verwey-Jonker Instituut is gericht op expertiseopbouw en kennisdeling. Ze hebben speciale ervaring met onderzoek naar moeilijk bereikbare bevolkingsgroepen. Hun onderzoek gebeurt op verzoek van lokale, provinciale, landelijke of internationale opdrachtgevers.

Screenshot of www.vilans.nl

Vilans

Hét kenniscentrum voor langdurende zorg.

Screenshot of zorghulpatlas.nl

Zorghulpatlas

De ZorghulpAtlas is een (online) wegwijzer in de Wereld van Zorg en Welzijn voor zorg- en hulpbehoevenden, mantelzorgers en zorg- en hulpverleners. Hier vindt u informatie die kan bijdragen aan het vinden, regelen en organiseren van zorg en hulp.

Organisations faîtières

Screenshot of iederin.nl

Ieder(in)

Ieder(in) is de Nederlandse koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte. Tweehonderdvijftig organisaties zijn bij ons aangesloten. Ieder(in) is daarmee het grootste netwerk in Nederland van mensen met een beperking.

Initiatives locales

Screenshot of winkeltoegankelijkheid.wordpress.com

Winkeltoegankelijkheid Nederland

Winkeltoegankelijk Nederland wil , in samenwerking met ervaringsdeskundigen, lokale beleidsmakers stimuleren om de ‘winkeltoegankelijkheid’ van elke gemeente in Nederland te optimaliseren.

Mobilité

Screenshot of gehandicaptenparkeerplaatsen.nl

Gehandicapten parkeerplaatsen

Ce site fournit un aperçu des places de stationnement réservées et adaptées aux Pays-Bas.

Screenshot of www.eltis.org

ISEMOA

Le projet ISEMOA développe un système de gestion de la qualité pour aider les villes et les communes à améliorer l'accessibilité du domaine public et des transports publics.

Screenshot of www.offroadsolutions.nl

Offroad Solutions

Met de offroad rolstoel kunnen mensen met een functionele beperking geheel zelfstandig over terrein als strand.

Sport et loisirs

Screenshot of accessibletravel.online

Hotel Accessibility

Op hotelaccessibility.com vind je, obv screening door experts en/of lokale reisbureaus gespecialiseerd in het toegankelijk toerisme, links naar hotelwebsites overal in de wereld.

Screenshot of ikwilfietsen.nl

Ik wil fietsen

De website geeft informatie voor iedereen die graag wil fietsen, maar in het bijzonder voor mensen met een beperking. Het bevat vele links naar fabrikanten, firma’s en instellingen, die iets voor onze doelgroep kunnen betekenen.

Screenshot of www.nbav.nl

NBAV

Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakantie De NBAV-leden bieden arrangementen aan voor mensen alleen, of samen met partner(s), vriend(en), familie, of zelfs voor complete (al dan niet gemixte) groepen. Wie lid is van NBAV, voldoet aan een lange reeks kwaliteitscriteria.

Screenshot of www.tover.care

Tover

Tover wil de manier waarop de wereld naar mensen met een cognitieve uitdaging kijkt veranderen. Dat doen ze door innovatieve “serious games” die verwonderen en verbinden. Zo dagen ze spelers uit om zichzelf te verrassen met wat ze allemaal wél kunnen. Spelen voor een beter bestaan: purposeful play.

Logement

Screenshot of banobenelux.com

Bano

Bano Benelux veille à ce que tout le monde puisse se doucher en toute sécurité et de manière fonctionnelle grâce à une salle de bain adaptée et design. Les aides à la salle de bains sont idéales pour les foyers, les maisons de retraite, les hôpitaux, les complexes de soins résidentiels, les hôtels de soins (à petite échelle), les appartements de service et les résidences. Nous avons lancé cette initiative parce que de nombreuses salles de bains aux Pays-Bas ne sont pas sûres et coûtent beaucoup d'argent à long terme. Ce concept de salle de bains maximise l'autonomie, prévient les accidents et permet d'économiser beaucoup d'argent à long terme.

Screenshot of www.werkenmeteenbeperking.nl

Werking met een beperking

De verschillende sites werden in gezamenlijk overleg tussen de vzw Tolbo en de desbetreffende organisatie aan dit overzicht toegevoegd.De vzw Tolbo draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud van de aangeboden sites.