Tätigkeitsbereiche in Flandern

Advies

Screenshot von www.itinerainstitute.org

Itinera Institute

Het Itinera Institute trekt aan de kar en formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen, boven partijgrenzen, belangenverenigingen en staatsstructuren uit, naar duurzame economische groei en sociale bescherming.
Screenshot von ph.belgium.be

Nationaler Hoher Rat für Personen mit Behinderung

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967 is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap.
Screenshot von www.inter.vlaanderen

Inter

Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreert en promoot ze de principes van Universal Design.
Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.

Screenshot von www.ikzoekzorg.be

Ik Zoek Zorg

Ik Zoek Zorg is een gratis, laagdrempelig platform met informatie over het zorgaanbod in Vlaanderen en de mogelijke open plaatsen die er zijn.

Screenshot von www.inclure.be

Inclure

Inclure Architecten staat voor inclusieve, kwaliteitsvolle architectuur die toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. We streven ernaar om elk gebouw en elke omgeving voor iedereen, inclusief personen met een beperking, optimaal toegankelijk en bruikbaar te maken zonder in te boeten aan comfort en architecturale kwaliteiten. Voor gespecialiseerd advies omtrent inclusieve architectuur en toegankelijkheid of voor de realisatie van uw inclusief toegankelijk project kan u bij ons terecht.

Screenshot von www.noozo.be

Noozo

Der Flämische Behindertenbeirat ist ein Zusammenschluss von 30 Verbänden von Menschen mit Behinderungen. NOOZO bedeutet "Niets over ons zonder ons" (Nichts über uns ohne uns). Menschen mit Behinderungen verlangen ein Mitspracherecht bei den Gesetzen und Vorschriften, die ihr Leben betreffen. NOOZO berät die flämische Regierung zu allen Themen, die für das Leben von Menschen mit Behinderungen wichtig sind.

Bildgebung

Screenshot von www.seksonderzoek.be

Onaantrekkelijk

Deze site probeert een brede sensibilisering op gang te brengen omtrent het overmatig belang dat gehecht wordt aan het uiterlijk in contacten met mensen.

Screenshot von www.tistje.eu

Tistje.eu

“Tistje is een site gemaakt door en voor een persoon met Autisme en hun omgeving. Het zijn geen korte statements, maar uitgebreide beschrijvingen die heel prettig lezen, of interessante artikels van anderen.” (Sanne Lot Van Ulzen, auteur, moeder van zoon met autisme)

Interessengruppen

Screenshot von www.ahosa.be

Ahosa

AHOSA vzw wat staat voor Anders Horen door SpraakAfzien, is een vereniging voor mensen die in de loop van hun leven met een blijvend gehoorprobleem geconfronteerd worden.
Wil via sensibilisatie de naaste omgeving, de bredere samenleving en de overheid gevoeliger maken voor deze “onzichtbare” handicap om de nodige aanpassingen te kunnen bekomen voor een betere integratie.
Daarnaast willen ze hun leden enerzijds informatie bieden over alles wat met gehoorstoornissen te maken heeft. En anderszijds lotgenoten de kans geven tot uitwisseling van ervaringen en gevoelens en tot ontspanning.

Screenshot von www.afasie.be

Afasie

De Vereniging Afasie VZW heeft als hoofddoelen de afasieproblematiek , een taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel, een ruimere bekendheid te geven. Op hun website vindt u allerhande informatie, getuigenissen en internetlinks die te maken hebben met afasie.

Screenshot von als.be

ALS Liga

Diese Seite der ALS Liga enthält wertvolle Informationen über die Krankheit in all ihren Aspekten und aktuellen Entwicklungen. Mit diesen Informationen wenden sie sich an die Patienten selbst, ihre Familien, ihr Umfeld und alle Personen, die direkt oder indirekt mit ALS zu tun haben.

Screenshot von autismevlaanderen.be

Autisme Vlaanderen

Behartigt als ouder- en familievereniging de belangen van mensen met autisme en hun onmiddellijke omgeving.

Screenshot von www.blueassist.eu

Blue Assist

Behartigt als ouder- en familievereniging de belangen van mensen met autisme en hun onmiddellijke omgeving.

Screenshot von www.braille.be

Braille Liga

Der Ansatz der Braille Liga basiert auf der Bereitschaft, sehbehinderte Menschen zu begleiten und zu unterstützen, damit sie ein Höchstmaß an Unabhängigkeit erlangen oder erhalten und ihre eigenen Entscheidungen treffen können.

Screenshot von www.blijfactief.be

Blijf Actief Wonen

Blijf Actief is het eerste platform “voor en door” ouderen en personen met een beperking, die zo actief mogelijk willen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Screenshot von www.epilepsieliga.be

Epilepsie Liga

In het algemeen stelt de Vlaamse Liga tegen Epilepsie zich tot doel het welzijn van de mensen met epilepsie te bevorderen.

Screenshot von www.fibroveerke.be

Fibroveerke

Fibroveerke richt zich tot iedereen, zowel jongere als volwassene, die met CVS of fibromyalgie te maken krijgt.
Velen beleven door de invloed van de ervaringsdeskundigen een “nieuw” leven.

Screenshot von www.gezinsbond.be

Gezinsbond

Heeft in gans zijn organisatie aandacht voor mensen met een beperking.

Screenshot von www.gripvzw.be

Grip vzw

Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap.

Screenshot von www.hospichild.be

Hospichild

Hospichild.be is een website met informatie omtrent alle administratieve, economische, schoolse, sociale en professionele aspecten inzake de ziekenhuisopname van een ernstig ziek kind, jonger dan 16 jaar.

Screenshot von www.hubbie.brussels

Hubbie

Hubbie is een Brusselse organisatie die mensen met een beperking begeleidt in wonen, werken, leren ontspannen & vrije tijd. Dit doen we in ons activiteitencentrum, met mobiele begeleiding én in onze verschillende leefgroepen in het Brusselse.

Screenshot von www.kimbols.be

Kimbols

Website gericht op personen met een visuele beperking.

Screenshot von www.lieverthuis.mut400.be

Liever Thuis

De vzw Liever Thuis LM, gegroeid uit de schoot van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, richt zich tot iedereen die problemen ondervindt, of dreigt te ondervinden, binnen de thuiszorgsituatie. Zij werken vanuit een mensbeeld waarin de keuzevrijheid, inspraak en de eigen verantwoordelijkheid centraal staan.

Screenshot von www.muco.be

Muco

Belgische vereniging voor de strijd tegen mucoviscidose

Regierungspolitik

Itinera Institute

Het Itinera Institute trekt aan de kar en formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen, boven partijgrenzen, belangenverenigingen en staatsstructuren uit, naar duurzame economische groei en sociale bescherming.

Fachmessen

Itinera Institute

Het Itinera Institute trekt aan de kar en formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen, boven partijgrenzen, belangenverenigingen en staatsstructuren uit, naar duurzame economische groei en sociale bescherming.

Kultur

Itinera Institute

Het Itinera Institute trekt aan de kar en formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen, boven partijgrenzen, belangenverenigingen en staatsstructuren uit, naar duurzame economische groei en sociale bescherming.