Activiteitensectoren in Vlaanderen

Advies

Screenshot of www.itinerainstitute.org

Itinera Institute

Het Itinera Institute trekt aan de kar en formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen, boven partijgrenzen, belangenverenigingen en staatsstructuren uit, naar duurzame economische groei en sociale bescherming.
Screenshot of ph.belgium.be

Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap

De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH), opgericht in 1967 is belast met het onderzoeken van alle materies op federaal niveau die een invloed hebben op het leven van personen met een handicap.
Screenshot of www.inter.vlaanderen

Inter

Inter streeft naar een integraal toegankelijke en inclusieve samenleving. Hierbij integreert en promoot ze de principes van Universal Design.
Daarnaast vormt ze een katalysator tussen gebruikers, professionelen en beleid.

Screenshot of www.ikzoekzorg.be

Ik Zoek Zorg

Ik Zoek Zorg is een gratis, laagdrempelig platform met informatie over het zorgaanbod in Vlaanderen en de mogelijke open plaatsen die er zijn.

Screenshot of www.inclure.be

Inclure

Inclure Architecten staat voor inclusieve, kwaliteitsvolle architectuur die toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met een beperking. We streven ernaar om elk gebouw en elke omgeving voor iedereen, inclusief personen met een beperking, optimaal toegankelijk en bruikbaar te maken zonder in te boeten aan comfort en architecturale kwaliteiten. Voor gespecialiseerd advies omtrent inclusieve architectuur en toegankelijkheid of voor de realisatie van uw inclusief toegankelijk project kan u bij ons terecht.

Screenshot of www.noozo.be

Noozo

Vlaamse adviesraad handicap is een samenwerkingsverband van 30 verenigingen van personen met een handicap. NOOZO betekent Niets Over Ons Zonder Ons: Personen met een handicap willen mee beslissen over de wetten en regels die hun leven beïnvloeden. NOOZO geeft advies aan de Vlaamse Regering over alle onderwerpen die belangrijk zijn in het leven van personen met een handicap.

Beeldvorming

Screenshot of www.seksonderzoek.be

Onaantrekkelijk

Deze site probeert een brede sensibilisering op gang te brengen omtrent het overmatig belang dat gehecht wordt aan het uiterlijk in contacten met mensen.

Screenshot of www.tistje.eu

Tistje.eu

“Tistje is een site gemaakt door en voor een persoon met Autisme en hun omgeving. Het zijn geen korte statements, maar uitgebreide beschrijvingen die heel prettig lezen, of interessante artikels van anderen.” (Sanne Lot Van Ulzen, auteur, moeder van zoon met autisme)

Belangenorganisaties

Screenshot of www.ahosa.be

Ahosa

AHOSA vzw wat staat voor Anders Horen door SpraakAfzien, is een vereniging voor mensen die in de loop van hun leven met een blijvend gehoorprobleem geconfronteerd worden.
Wil via sensibilisatie de naaste omgeving, de bredere samenleving en de overheid gevoeliger maken voor deze “onzichtbare” handicap om de nodige aanpassingen te kunnen bekomen voor een betere integratie.
Daarnaast willen ze hun leden enerzijds informatie bieden over alles wat met gehoorstoornissen te maken heeft. En anderszijds lotgenoten de kans geven tot uitwisseling van ervaringen en gevoelens en tot ontspanning.

Screenshot of www.afasie.be

Afasie

De Vereniging Afasie VZW heeft als hoofddoelen de afasieproblematiek , een taalstoornis ten gevolge van een hersenletsel, een ruimere bekendheid te geven. Op hun website vindt u allerhande informatie, getuigenissen en internetlinks die te maken hebben met afasie.

Screenshot of als.be

ALS Liga

Deze site van de ALS liga bevat waardevolle informatie omtrent de ziekte in al haar facetten en actuele ontwikkelingen. Met deze informatie richten ze zich tot de patiënten zelf, hun familie, hun omgeving en alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks met ALS te maken hebben.

Screenshot of autismevlaanderen.be

Autisme Vlaanderen

Behartigt als ouder- en familievereniging de belangen van mensen met autisme en hun onmiddellijke omgeving.

Screenshot of www.blueassist.eu

Blue Assist

Behartigt als ouder- en familievereniging de belangen van mensen met autisme en hun onmiddellijke omgeving.

Screenshot of www.braille.be

Braille

De aanpak van de Brailleliga steunt op de bereidwilligheid om personen met een visuele beperking te begeleiden en ondersteunen opdat zij een optimale zelfstandigheid kunnen verwerven of behouden, en hun eigen keuzes kunnen bepalen.

Screenshot of www.blijfactief.be

Blijf Actief Wonen

Blijf Actief is het eerste platform “voor en door” ouderen en personen met een beperking, die zo actief mogelijk willen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Screenshot of www.epilepsieliga.be

Epilepsie Liga

In het algemeen stelt de Vlaamse Liga tegen Epilepsie zich tot doel het welzijn van de mensen met epilepsie te bevorderen.

Screenshot of www.fibroveerke.be

Fibroveerke

Fibroveerke richt zich tot iedereen, zowel jongere als volwassene, die met CVS of fibromyalgie te maken krijgt.
Velen beleven door de invloed van de ervaringsdeskundigen een “nieuw” leven.

Screenshot of www.gezinsbond.be

Gezinsbond

Heeft in gans zijn organisatie aandacht voor mensen met een beperking.

Screenshot of www.gripvzw.be

Grip vzw

Gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap.

Screenshot of www.hospichild.be

Hospichild

Hospichild.be is een website met informatie omtrent alle administratieve, economische, schoolse, sociale en professionele aspecten inzake de ziekenhuisopname van een ernstig ziek kind, jonger dan 16 jaar.

Screenshot of www.hubbie.brussels

Hubbie

Hubbie is een Brusselse organisatie die mensen met een beperking begeleidt in wonen, werken, leren ontspannen & vrije tijd. Dit doen we in ons activiteitencentrum, met mobiele begeleiding én in onze verschillende leefgroepen in het Brusselse.

Screenshot of www.kimbols.be

Kimbols

Website gericht op personen met een visuele beperking.

Screenshot of www.lieverthuis.mut400.be

Liever Thuis

De vzw Liever Thuis LM, gegroeid uit de schoot van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten, richt zich tot iedereen die problemen ondervindt, of dreigt te ondervinden, binnen de thuiszorgsituatie. Zij werken vanuit een mensbeeld waarin de keuzevrijheid, inspraak en de eigen verantwoordelijkheid centraal staan.

Screenshot of www.muco.be

Muco

Belgische vereniging voor de strijd tegen mucoviscidose

Beleid

Itinera Institute

Het Itinera Institute trekt aan de kar en formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen, boven partijgrenzen, belangenverenigingen en staatsstructuren uit, naar duurzame economische groei en sociale bescherming.

Beurzen

Itinera Institute

Het Itinera Institute trekt aan de kar en formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen, boven partijgrenzen, belangenverenigingen en staatsstructuren uit, naar duurzame economische groei en sociale bescherming.

Cultuur

Itinera Institute

Het Itinera Institute trekt aan de kar en formuleert aanbevelingen tot structurele beleidshervormingen, boven partijgrenzen, belangenverenigingen en staatsstructuren uit, naar duurzame economische groei en sociale bescherming.